Dạy kèm môn Toán Lớp 12

: MT037338

: Lớp 12

: Toán

: đg An Phú Đông 9 phường An Phú Đông , Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

: 2,400,000đ/ tháng

: CN cả ngày; T4 từ sau 18g; T6 từ sau 14g (nếu GV nam thì chọn sau 18g)

: 2 buổi

: Giáo viên Nữ

Thời gian nhận lớp

 Mã (*)
Danh sách gia sư đã đăng ký
Không đạt
Xem xét
Đủ điều kiện
Đã nhận lớp
STT Họ và tên Điện thoại Hình thức Trạng thái
1 Đỗ Minh Tâm
Hiện là... Sinh viên Nam  
*** *** 9897
18/03/2017
Tới trung tâm
Lệ phí 25% = 600,000đ
Xem xét
Thiết kế website www.webso.vn
Back to top